E-TJÄNST PRODUCENTANSVAR

Här loggar du in i Naturvårdsverkets e-tjänsteportal för producentansvar

När du som företräder en producent har loggat in sker en automatisk kontroll om du finns i registret över kontaktpersoner för någon organisation. Om du är knuten till flera organisationer ska du välja den som är aktuell för din anmälan eller rapportering. Du kan byta organisation inne i portalen. Om du inte finns som kontaktperson behöver du ange ett organisationsnummer.


Här loggar du in i Naturvårdsverkets e-tjänst för att rapportera en kommuns städkostnader

Du som loggar in som en representant för en kommun loggar in med din mejladress och en verifieringskod som skickas till din mejladress.

Want content in English?

Go to English site
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙